Om och about Charlotta Hilli

Jag arbetar som universitetslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Försvarade min doktorsavhandling år 2016 inom distansundervisning på gymnasienivå. Mina forskningsintressen är lärande och kunskap i virtuella lärmiljöer och dialogisk pedagogik.

  • Post-doc forskare inom utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande (dididi.fi) vid Åbo Akademi vars syfte är att identifiera och sprida kunskap om lärande i digitala miljöer. En artikel gällande virtuella simuleringar som metod inom samhällslära publiceras inom 2017.
  • Forskare inom projektet HELLA (Higher Education Learning Lab). Det är ett högskolepedagogiskt forskningsbaserat och -understött utvecklingsprojekt gemensamt för universitet och högskolor i Vasa. I spetsprojektet utvecklas högskolornas digitala lärmiljöer, utbudet av undervisning på webben samt digitala utbildningssamarbete. HELLA utgör en del av UKM:s specialsatsning kring initiativet Högskolornas digitala lärmiljöer.
  • Forskare inom (det snart avslutade) projektet om fjärrundervisning i grundläggande utbildning. Projektet genomfördes som deltagande aktionsforskning där pilotlärare utvecklade undervisning i virtuella lärmiljöer. Projektet koordinerades av Ålands Landskapsregering och finansierades av ESF.

Bosatt i Vasa, Finland. Pendlar med jämna mellanrum till Odense, Danmark. Min bakgrund är historie- och samhällslärare på gymnasienivå.

I work as a university teacher at the faculty of education and welfare studies at Åbo Akademi University in Vasa. I defended my phd thesis on distance education in upper secondary schools 2016. My research interests are learning and knowledge in virtual learning environments and dialogic pedagogy.

  • Post-doc researcher in the project Didactical Dimensions in Digital learning (dididi.fi/english) that wants to identify and distribute knowledge about learning in digital environments. One article on virtual simulations as a method in social studies will be published during 2017. Coordinated by Åbo Akademi University. Funded by among others Högskolestiftelsen i Österbotten.
  • Post-doc researcher in the project HELLA (Higher Education Learning Lab). It is a research based project where digital learning environments are developed for higher education. Coordinated by Åbo Akademi University. Funded by the Ministry of Education and Culture.
  • Post-doc researcher in the (almost finished) project on distance teaching in primary schools. Which was a participatory action research study where teachers developed pedagogy for virtual learning environments. Coordinated by the Government of Åland. Funded by ESF.

Living in Vasa, Finland and Odense, Denmark. I have worked as a subject teacher (history and social studies teacher) in Upper Secondary schools in Finland.

Jag föreläser för och fortbildar lärare regelbundet. Se Föreläsningar för närmare information om tidigare teman jag föreläst om. Kontaktuppgifter nedan.

E-post: hilli.charlotta@gmail.com, chilli@abo.fi

Pressfoton tagna av Ann-Britt Pada, Vasa 2017:

Intervjuer

Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever (Skolverket, 20.10.2016)

Fjernundervisning i virtuelle læringsrum (Gympaed 2.0/nr. 15, oktober, 2016)

Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande (Skolporten, 13.9.2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s