Charlotta Hilli

Jag arbetar som universitetslärare i allmän pedagogik och högskolepedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Till mina uppgifter hör att undervisa blivande pedagogiska ledare, administratörer och högskolelärare. Mitt forskningsområde är distansundervisning med speciellt fokus på didaktik i virtuella och hybrida lärmiljöer på olika utbildningsnivåer (grundskola, andra stadiet, vuxenutbildning och högre utbildning)

  • Forskare inom Ifous projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. 8 kommuner i Sverige och Finland utvecklar digitala undervisningsformer inom grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning samt vuxenutbildning. Projektet anammar ett Design-Based Research upplägg där forskarna tillsammans med deltagarna utvecklar processer på olika nivåer mellan lärare, administratörer och skolledare. Projektet pågår mellan 2019–2022. Projektet avslutas med digitala delningsseminarium 29–30/3 2022.
  • Post doc forskare inom projektet HELLA (Higher Education Learning Lab). Det var ett högskolepedagogiskt forskningsbaserat och -understött utvecklingsprojekt gemensamt för VAMK, Novia, Arcada, Vasa universitet och Åbo Akademi som utvecklade och piloterade en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. HELLA utgjorde en del av UKM:s specialsatsning kring initiativet Högskolornas digitala lärmiljöer. Projektet pågick mellan 2017–2019.
  • Tidigare postdoc forskare inom projektet om fjärrundervisning i grundläggande utbildning. Projektet genomfördes som deltagande aktionsforskning där pilotlärare utvecklade undervisning i virtuella lärmiljöer. Projektet koordinerades av Ålands Landskapsregering och finansierades av Europeiska Socialfonden.

Bosatt i Odense, Danmark. Min bakgrund är historie- och samhällslärare på gymnasienivå.

I work as a university lecturer in general and higher education at the faculty of education and welfare studies at Åbo Akademi University in Vaasa. Teaching future educational leaders and administrators and teachers in higher education. My research field is distance education with a specific focus on teaching and learning (Didaktik) in virtual and hybrid learning environments.

  • Researcher in the programme coordinated by Ifous Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (2019–2021). 8 municipalities in Sweden and Finland develop distance teaching in digital and virtual learning environments in primary, secondary, vocational and adult education. The project is inspired by Design-Based Research where the researchers develop protoypes with the participants to support processes for distance education on several levels in the organisation; classroom, school and regional.
  • Previously post-doc researcher in the project HELLA (Higher Education Learning Lab) a research based and research supported development project on higher education pedagogy (2017–2019). The aim was to develop and pilot a multilingual 60 ECTS study module in higher education with University of Vaasa, VAMK, Arcada and Novia. Coordinated by Åbo Akademi University. Funded by the Ministry of Education and Culture in Finland.
  • Previously post-doc researcher in the project on distance teaching in primary schools. Which was a participatory action research study where teachers developed pedagogy for virtual learning environments. Coordinated by the Government of Åland. Funded by European Social Fund.

Living in Odense, Denmark. I have worked as a subject teacher (history and social studies teacher) in Upper Secondary schools in Finland.

Jag föreläser för och fortbildar lärare regelbundet. Se Föreläsningar för närmare information om tidigare teman jag föreläst om. Kontaktuppgifter nedan.

E-post: hilli.charlotta@gmail.com, chilli@abo.fi

Pressfoton tagna av Ann-Britt Pada, Vasa 2017.

Intervjuer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s