Om och about Charlotta Hilli

Jag arbetar inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa (FD). Mina forskningsintressen är virtuellt lärande, lärande i virtuella lärmiljöer, kollaborativt lärande, dialogisk pedagogik och ämnesintegrativ undervisning. Arbetar en del av tiden som post-doc forskare inom utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande (dididi.fi) vars syfte är att identifiera och sprida kunskap om lärande i digitala miljöer. Ett annat pågående projekt är fjärrundervisning i grundläggande utbildning, specifikt små skärgårdsskolors samarbete kring undervisning. Projektet genomförs som deltagande aktionsforskning där pilotlärare utvecklar undervisning i virtuella lärmiljöer. Bosatt i Vasa, Finland. Pendlar med jämna mellanrum till Odense, Danmark. Min bakgrund är historie- och samhällslärare på gymnasienivå.

I am a teacher educator at Åbo Akademi University (PhD). My research interests are virtual learning, learning in virtual learning environments, collaborative learning, dialogic pedagogy and subject integration or integrative learning. I work part-time as a post-doc researcher for the project Didactical Dimensions in Digital learning (dididi.fi/english) that wants to identify and distribute knowledge about learning in digital environments. Another ongoing project is distance teaching in primary schools, specifically small schools in the archipelago. Living in Vasa, Finland and sometimes in Odense, Denmark. I have worked as a subject teacher (history and social studies teacher) in Upper Secondary schools in Finland.

Jag föreläser för och fortbildar lärare regelbundet. Se Föreläsningar för närmare information om tidigare teman jag föreläst om. Kontaktuppgifter nedan.

E-post: hilli.charlotta@gmail.com

Twitter: @chilliconnect

Pressfoton tagna av Ann-Britt Pada, Vasa:

Intervjuer

Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever (Skolverket, 20.10.2016)

Fjernundervisning i virtuelle læringsrum (Gympaed 2.0/nr. 15, oktober, 2016)

Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande (Skolporten, 13.9.2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s