Publikationer

A.

Hilli, C. (2018). Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project. Educational Action Research. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2017). Virtuella simuleringar som metod i ekonomisk kunskap. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 46–70. Tillgänglig här.

Gullberg, T., Björkgren, M. & Hilli, C. (2014). Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 170–187. Tillgänglig här.

B.

Hilli, C., Eklund, C. & Törnroos, K. (2017). Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö – lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer. Forskningsrapport. Ålands Landskapsregering. Tillgänglig här.

Hilli, C. & Kaihovirta, H. (2017). Sju tolkningsnivåer av dialogism som didaktisk erfarenhet. I C. Hilli & C. Kronqvist (Red.), Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran. Åbo Akademi. ISBN 978-952-12-3519-1. Tillgänglig här.

Kronqvist, C. & Hilli, C. Inledning till antologin. I C. Hilli & C. Kronqvist (Red.), Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran. Åbo Akademi. ISBN 978-952-12-3519-1. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2017). Virtualisering i gymnasiet. I E. Backlund-Kärjenmäki, U. Granfors
& R. Heilä-Ylikallio (Red.), Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år! Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Tillgänglig här.

G.

Hilli, C. (2016). Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande (doktorsavhandling, monografi). Åbo: Åbo Akademi. ISBN 978-951-765-826-3. Tillgänglig här.

 

Advertisements