Publikationer

A. Referentgranskade vetenskapliga artiklar

Hilli, C., Nørgård, R. T., Aaen, J. H. (2019). Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education. Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, 15 (27) 66–82. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2019). Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments. I H. Höglund, S. Jusslin, M. Ståhl & A. Westerlund (Red.), Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio, s. 155–166Åbo Akademis förlag. ISBN 978-951-765-926-0. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2019). Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments. Educational Action Research. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2018). Rethinking communication in virtual learning environments through the concept of Bildung. Seminar.net – International journal of media, technology and lifelong learning, 109–119. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2018). Distance teaching in small rural primary schools: a participatory action research project. Educational Action Research. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2017). Virtuella simuleringar som metod i ekonomisk kunskap. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 46–70. Tillgänglig här.

Gullberg, T., Björkgren, M. & Hilli, C. (2014). Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 170–187. Tillgänglig här.

B. Icke-referentgranskade texter

Hilli, C., Eklund, C. & Törnroos, K. (2017). Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö – lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer. Forskningsrapport. Ålands Landskapsregering. Tillgänglig här.

Hilli, C. & Kaihovirta, H. (2017). Sju tolkningsnivåer av dialogism som didaktisk erfarenhet. I C. Hilli & C. Kronqvist (Red.), Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran. Åbo Akademi. ISBN 978-952-12-3519-1. Tillgänglig här.

Kronqvist, C. & Hilli, C. (2017). Inledning till antologin. I C. Hilli & C. Kronqvist (Red.), Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran. Åbo Akademi. ISBN 978-952-12-3519-1. Tillgänglig här.

Hilli, C. (2017). Virtualisering i gymnasiet. I E. Backlund-Kärjenmäki, U. Granfors
& R. Heilä-Ylikallio (Red.), Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år! Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Tillgänglig här.

E. Insändare

Hilli, C. & Mannila, L. Att leva och lära i en digital tid. (Vasabladet, 16/03/2019).

Hilli, C. & Mannila, L. Skolans digitalisering väcker nya frågor (Vasabladet, 17/03/2019).

Mannila, L., Kjellman, L. Hilli, C., Lindström, R. & Klockars, B. Att digitalisera skolans verksamhetskultur måste få vara en process, en resa – inte ett skutt. (Hufvudstadsbladet, 08/09/2017).

G. Lärdomsprov

Hilli, C. (2016). Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med finländska gymnasiestuderande (doktorsavhandling, monografi). Åbo: Åbo Akademi. ISBN 978-951-765-826-3. Tillgänglig här.