Conferences and seminars

 • Teacher Collaboration in Virtual Learning Environments, Remote teaching in the Nordic countries, Umeå University, Sweden (6–7/5/2020)
 • Collective processes of Bildung in Virtual Learning Environments. Paper presentation, Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, 7–8/11/2019 Åbo Akademi, Vasa.
 • Rethinking Study Practices Through Hybrid Learning Spaces in Higher Education with Rikke Toft Nørgård & Janus Holst Aaen. Short paper presentation, Reclaiming Study Practices, Philosophy and Theory of Higher Education Conference – 3rd edition, 18–20/9/2019 Leuven, Belgium.
 • Towards hybrid learning environments in higher education with Sanna Eronen, Maria Byholm & Sanna West. 15–16/8/2018, Åbo universitet. Pedaforum2018, University of Turku, Turku.
 • Rethinking communication in virtual learning environments – the future of distance education in Finnish primary and secondary schools. Paper presentation. Recent trends in the digitalization of the Nordic K-12 schools! 11–13/10/2017, Umeå universitet. 
 • En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö, forskningsrapport presenterades, 4/10/2017, Landskapsregeringen, Mariehamn.
 • Virtuella simuleringar som metod i samhällslära – ekonomisk kunskap i interaktiv tappning. Paper presentation. NoFa 6, 29–31/5/2017, Syddansk universitet, Odense.
 • Digitalization as a factor of equality – experiences from the research and development project in digital learning, DiDiDi. Poster presentation. Kasvatustieteen päivät, 17-18/11/2016, University of Turku, Turku.
 • Stepping in and out of digital spaces – a way of designing new learning environments. Poster presentation. Kasvatustieteen päivät, 19-20/11/2015, Åbo Akademi, Vasa.
 • Stepping in and out of digital spaces – a way of designing new learning environments. Poster presentation. Languages, Literatures, and Literacies, 3-5/6/2015, Syddansk universitet, Odense.
 • Lärande och motivation i en virtuell lärmiljö. En kvalitativ studie på gymnasienivå i samhällslära. Paper presentation. Dilemman och visioner i samhällskunskapsundervisning – från barnhage till lärarutbildning, 16-18/3/2015, Karlstad universitet, Karlstad.
 • Deltagande utan presentation. Once a teacher always a teacher,  NAFOL, 21-22/5/2014, Tromsö.
 • Learning and motivation in a VLE. A qualitative study in Social studies. CARN (Collaborative Action Research Network), 7-9/11/2013, Tromsö.
 • Didactical Dimensions in Digital Learning: One Case of Developing Software and Content for Mobile Learning, med bl.a. Mårten Björkgren, Mia Porko-Hudd, Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, 6-9/3/2013, NERA, Reykjavik.
 • Den Arabiska våren – ämnesintegration och digitalisering inom ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi Vasa, med Mårten Björkgren, 15/3/2013, AD-symposium, Åbo.