CV

Utbildning

Filosofie doktor

Forskarstudier vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 2012–2016

Filosofie magister

Magisterstudier i historia vid Åbo Akademi 2000–2006

Biämnesstudier i samhällslära och filosofi vid Åbo Akademi 2000–2006

Pedagogiska studier för ämneslärare vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2004–2005

Handledning

Magisteravhandlingar vid Åbo Akademi 2016–2019: Kent Eriksson, Timmy Enberg, Daniela Heinrichs, Patricia Donner, Mikaela Cawén och Heidi Martens

Kandidatavhandlingar vid Åbo Akademi 2017–2019: Linn Kronman, Adil Ait yadine, Fredrika Johansson, Timmy Enberg, Jasmin Wicklén, Carina Blom, Kent Eriksson

Praktikhandledning vid Åbo Akademi 2016–2017

Nätverk

Digital Ecologies Research Group (DERG) leds av professor i medievidenskab vid Syddansk universitet Inka Salovaara

Recent trends in the digitalisation of the Nordic K-12 schools initierat från Umeå universitet

Quality in Nordic Teaching (QUINT) led by Professor Kirsti Klette at the Department of Teacher Education and School Research

Övriga uppdrag

Medlem i styrgruppen för utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande vid Åbo Akademi

Granskare av doktorsavhandlingar vid Åbo Akademi (2), Eva Jaquet och Britta Hannus-Gullmets

Granskare av magisteravhandlingar vid Åbo Akademi (7)

Reviewer för tidskrifterna Journal for Research in Arts and Sports EducationKielikukko (Finnish Reading Association), Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education

Sakgranskare av läromedel för förlagen Schildts & Söderströms och Otava

Andra handledare (co-facilitator) i MOOC ONL162, 171, 172, 191 i regi av Karolinska institutet, Lund universitet, Linnaeus universitet och Kungliga tekniska högskolan (2016–2017)

Arbetslivserfarenhet

Projektforskare i Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning

Postdoc forskare i Higher Education Learning Lab (2017–2019)

Postdoc forskare i En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö (2016–2017)

Doktorand inom utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande vid Åbo Akademi 2016–2017

Fortbildare och lärare inom utvecklingsprojektet Virtuella gymnasiet för Svenskfinland, ViRum 2015–2016

Timlärare i huvudsyssla i historia, samhällslära, filosofi och livsåskådning vid Kyrkslätts gymnasium 2007–2012

Vikariat i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium läsåret 2006–2007

Vikariat i historia och samhällslära vid Ådalens skola hösten 2005

Vikariat i historia och samällslära vid Korsholms högstadium hösten och våren 2004–2005

Avlagda kurser

Open Networked Learning (ONL161) 15 February – 24 April 2016

Researching professional practice: Opening Communicative Spaces (7,5 hp)

Narrativ metod (2 hp)

Introduktion till populärvetenskapligt skrivande (2 hp)

Academic reporting (5 hp)

Pedagogisk vetenskapsfilosofi- och teori (5 hp)

Kvantitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)

Kvalitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)

Att gestalta vetenskapligt arbete (5 hp)

Advertisements