CV

Utbildning

Filosofie doktor

Forskarstudier vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 2012–2016

Filosofie magister

Magisterstudier i historia vid Åbo Akademi 2000–2006

Biämnesstudier i samhällslära och filosofi vid Åbo Akademi 2000–2006

Pedagogiska studier för ämneslärare vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2004–2005

Handledning

Magisteravhandlingar vid Åbo Akademi 2016–2017, Patricia Donner, Mikaela Cawén och Heidi Martens

Kandidatavhandlingar vid Åbo Akademi 2017–2018, Fredrika Johansson, Timmy Enberg, Jasmin Wicklén, Carina Blom, Kent Eriksson

Praktikhandledning vid Åbo Akademi 2016–2017

Nätverk

Digital Ecologies Research Group (DERG) leds av professor i medievidenskab vid Syddansk universitet Inka Salovaara

Övriga uppdrag

Medlem i styrgruppen för utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande vid Åbo Akademi

Granskare av doktorsavhandlingar vid Åbo Akademi (2), Eva Jaquet och Britta Hannus-Gullmets

Granskare av magisteravhandlingar vid Åbo Akademi (7)

Reviewer för tidskrifterna Journal for Research in Arts and Sports EducationKielikukko (Finnish Reading Association), Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education

Sakgranskare av läromedel för förlagen Schildts & Söderströms och Otava

Andra handledare (co-facilitator) i MOOC ONL162, 171 och 172 i regi av Karolinska institutet, Lund universitet, Linnaeus universitet och Kungliga tekniska högskolan (2016–2017)

Arbetslivserfarenhet

Projektforskare i Higher Education Learning Lab (2017–2019)

Projektforskare i En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö (2016–2017)

Postdoc forskare inom utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande vid Åbo Akademi 2016–2017

Projektforskare inom utvecklingsprojektet Virtuella gymnasiet för Svenskfinland, ViRum 2015–2016

Timlärare i huvudsyssla i historia, samhällslära, filosofi och livsåskådning vid Kyrkslätts gymnasium 2007–2012

Vikariat i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium läsåret 2006–2007

Vikariat i historia och samhällslära vid Ådalens skola hösten 2005

Vikariat i historia och samällslära vid Korsholms högstadium hösten och våren 2004–2005

Avlagda kurser

Open Networked Learning (ONL161) 15 February – 24 April 2016

Researching professional practice: Opening Communicative Spaces (7,5 hp)

Narrativ metod (2 hp)

Introduktion till populärvetenskapligt skrivande (2 hp)

Academic reporting (5 hp)

Pedagogisk vetenskapsfilosofi- och teori (5 hp)

Kvantitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)

Kvalitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)

Att gestalta vetenskapligt arbete (5 hp)

Advertisements