CV

Utbildning

Filosofie doktor

 • Forskarstudier vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 2012–2016

Filosofie magister

 • Magisterstudier i historia vid Åbo Akademi 2000–2006
 • Biämnesstudier i samhällslära och filosofi vid Åbo Akademi 2000–2006
 • Pedagogiska studier för ämneslärare vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2004–2005

Handledning

 • Doktorsavhandling vid Åbo Akademi 2019– (1).
 • Magisteravhandlingar vid Åbo Akademi 2016–2019 (5).
 • Kandidatavhandlingar vid Åbo Akademi 2017–2019 (7).
 • Praktikhandledning vid Åbo Akademi 2016–2017 (7).

Nätverk

Övriga uppdrag

 • Medlem i ICT-styrgruppen vid Åbo Akademi
 • Medlem i EduLab-styrgruppen vid Åbo Akademi
 • Medlem i styrgruppen för utvecklingsprojektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande vid Åbo Akademi (2013–2016).

Granskningsuppdrag:

 • Granskare av doktorsavhandlingar vid Åbo Akademi (2).
 • Granskare av magister- och kandidatavhandlingar vid Åbo Akademi (8+4).

Reviewer:

 • Nordic Journal of Business.
 • Journal for Research in Arts and Sports Education.
 • Kielikukko (Finnish Reading Association)
 • Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.

Sakgranskare av läromedel för förlagen Schildts & Söderströms och Otava

Andra handledare (co-facilitator) i MOOC ONL162, 171, 172, 191 i regi av Karolinska institutet, Lund universitet, Linnaeus universitet och Kungliga tekniska högskolan (2016–2017)

Arbetslivserfarenhet

Undervisning:

 • Universitetslärare i allmän och högskolepedagogik vid Åbo Akademi 2017–
 • Universitetslärare i tillämpad pedagogik vid Åbo Akademi 2016–2017
 • Timlärare i huvudsyssla i historia, samhällslära, filosofi och livsåskådning vid Kyrkslätts gymnasium 2007–2012
 • Vikariat i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium läsåret 2006–2007
 • Vikariat i historia och samhällslära vid Ådalens skola hösten 2005
 • Vikariat i historia och samällslära vid Korsholms högstadium hösten och våren 2004–2005

Avlagda kurser

 • Open Networked Learning (ONL161) 15 February – 24 April 2016
 • Researching professional practice: Opening Communicative Spaces (7,5 hp)
 • Narrativ metod (2 hp)
 • Introduktion till populärvetenskapligt skrivande (2 hp)
 • Academic reporting (5 hp)
 • Pedagogisk vetenskapsfilosofi- och teori (5 hp)
 • Kvantitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)
 • Kvalitativ forskningsmetodologi och metod (5 hp)
 • Att gestalta vetenskapligt arbete (5 hp)