Föreläsningar

Formative assessment in Higher Education, lecture at Vaasa University (in Zoom) 5.4.2019

Framtidens digitala klassrum – vad säger forskningen? Stockholm, 10 oktober 2018. Arrangör: Framtidens skola, Teknologisk institut.

Vem är rädd för digitaliseringen? Engagemang och digital politik på sociala medier, Nagu 26 augusti 2017. Arrangör: SU ungdomsförbund.

Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö, Mariehamn 12 juni 2017. Arrangör: Ålands Landskapsregering. Inom ramen för projektet FUS – flexibel undervisning i skärgården.

Kamratbedömning – möjligheter bland fallgroparna, 2 april 2017. Arrangör: Närpes gymnasium. Virtuell föreläsning.

Framtidens pedagogik enligt LP2014. Fortbildning inom ramen för tutorlärarfortbildningen i Jakobstad, Vasa, Karis och Borgå våren 2017. Arrangör: Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi.

Virtuella lärmiljöer och spelbaserat lärande. Fortbildning för lärare. Multimodalt kraftpaket, Vasa 17 mars 2017. Arrangör: Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi.

Keynote Medietanken 2017 tillsammans med Linda Mannila. Vad innebär det att leva och lära i ett digitaliserat samhälle? Vasa 19 januari 2017. Arrangör: Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi.

Virtuella prov som formativ bedömning.Vi7 gymnasiernas fortbildning. Vasa 29 oktober 2016. Arrangör: Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi.

Virtuellt lärande på distans. Bort med dammet -källor och historieundervisning i en digital tidsålder, Helsingfors 8 oktober 2016. Arrangör: Svenska Litteratursällskapet i Finland och Finlands Svenska Historie- och samhällslärare.

Från det digitala till det virtuella klassrummet?  TeachMeet 19 april 2016. Virtuell föreläsning. Arrangör: Didaktisk Dimensioner i Digitalt lärande.

Dialog som digital och didaktisk design. Tillsammans med Hannah Kaihovirta. Framtidens läromedel Syd, Malmö 17 mars 2016.

Virtuell dialog. Dialog2016, Mariehamn 4-5 februari 2016. Arrangör: Ålands Landskapsregering.

Pedagogik i virtuell miljö. HYOL digitaaliset syyspäivät Helsingfors 11 november 2015. Arrangör: HYOL ry.

Virtualisera undervisningen!  Inno-fortbildning, Jakobstad 22 oktober 2014. Arrangör: Optima.

Second Life i undervisningen. Seminariet finns inspelat. Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande-seminarium, Vasa 19 september 2014. Arrangör: Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande.

Advertisements